32.846

Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)
ingediend 08-07-2011 13:15
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-05-31      
advies 2011-06-23 23    
nader rapport 2011-07-04   11  
indiening 2011-07-08   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-22     76
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-26     4
behandeling 2011-10-12     16
stemming 2011-10-13     1
subtotaal       97
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-11 29    
memorie van antwoord 2011-11-21   10  
eindverslag 2011-11-22 1    
behandeling 2011-11-29 7    
stemming 2011-12-06 7    
subtotaal   44 10 54
Staatsblad
publicatie wet 2012-01-10   35  
totalen
TK + EK       151
totaal       224

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK