32.782

Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Marktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)
ingediend 24-05-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-02-24      
advies 2011-04-15 50    
nader rapport 2011-05-19   34  
indiening 2011-05-24   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-07-14     51
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-05     53
stemming 2011-11-01     57
subtotaal       161
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-12-08 37    
memorie van antwoord 2011-12-09   1  
verslag 2011-12-15 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-16   1  
behandeling 2011-12-20 4    
stemming 2011-12-20 0    
subtotaal   47 2 49
Staatsblad
publicatie wet 2012-01-10   21  
totalen
TK + EK       210
totaal       320

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK