32.785

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
ingediend 24-05-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-02-12      
advies 2011-02-24 12    
nader rapport 2011-05-19   84  
indiening 2011-05-24   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-07-14     51
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-05     53
stemming 2011-11-01     57
subtotaal       161
Eerste Kamer
eindverslag 2011-11-22 21    
stemming 2011-11-29 7    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-20   21  
totalen
TK + EK       189
totaal       311

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK