32.786

Introductie geschiktheidseisen voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen van ondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets
ingediend 24-05-2011 16:41
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-08      
advies 2011-04-21 13    
nader rapport 2011-05-19   28  
indiening 2011-05-24   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-07-14     51
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-05     53
stemming 2011-11-01     57
subtotaal       161
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-12-08 37    
memorie van antwoord 2011-12-09   1  
eindverslag 2011-12-13 4    
stemming 2011-12-20 7    
subtotaal   48 1 49
Staatsblad
publicatie wet 2012-01-10   21  
totalen
TK + EK       210
totaal       277

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK