31.929

Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkeringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
ingediend 20-04-2009 13:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-10-16      
advies 2008-12-18 63    
nader rapport 2009-04-14   117  
indiening 2009-04-20   6  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2011-06-24     795
verslag 2011-09-26     94
behandeling 2012-02-09     136
stemming 2012-02-16     7
subtotaal       1032
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-04-20 64    
memorie van antwoord 2012-06-01   42  
eindverslag 2012-06-05 4    
behandeling 2012-10-02 119    
stemming 2012-10-02 0    
subtotaal   187 42 229
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-12   10  
totalen
TK + EK       1261
totaal       1457

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK