32.577

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Serviëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)
ingediend 21-12-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-07-19      
advies 2010-08-11 23    
nader rapport 2010-12-15   126  
indiening 2010-12-21   6  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-22     275
nota naar aanleiding van het verslag 2011-10-27     35
behandeling 2011-12-15     49
stemming 2011-12-20     5
subtotaal       364
Eerste Kamer
eindverslag 2012-01-17 28    
stemming 2012-01-24 7    
subtotaal   35   35
Staatsblad
publicatie wet 2012-02-10   17  
totalen
TK + EK       399
totaal       571

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK