33.045

Inkomensafhankelijke tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht
ingediend 11-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-10-11      
Tweede Kamer
verslag 2011-10-28     17
nota naar aanleiding van het verslag 2011-11-09     12
behandeling 2011-12-15     36
stemming 2011-12-22     7
subtotaal       72
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-02-14 54    
memorie van antwoord 2012-03-14   29  
eindverslag 2012-03-20 6    
stemming 2012-04-03 14    
subtotaal   74 29 103
Staatsblad
publicatie wet 2012-05-09   36  
totalen
TK + EK       175
totaal       211

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK