33.058

Wet aansprakelijkheidsbeperking De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatssteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)
ingediend 26-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-06-08      
advies 2011-06-30 22    
nader rapport 2011-10-26   118  
indiening 2011-10-26   0  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-15     50
nota naar aanleiding van het verslag 2012-01-18     34
behandeling 2012-02-07     20
stemming 2012-02-14     7
subtotaal       111
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-03-20 35    
memorie van antwoord 2012-04-19   30  
eindverslag 2012-04-24 5    
behandeling 2012-05-22 28    
stemming 2012-06-05 14    
subtotaal   82 30 112
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-19   14  
totalen
TK + EK       223
totaal       377

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK