32.811

Wijziging Wet vervoer over zee inzake intrekking groepsvrijstelling voor lijnvaartconferencestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences
ingediend 16-06-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-01-17      
advies 2011-01-27 10    
nader rapport 2011-05-24   117  
indiening 2011-06-16   23  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-08     84
nota naar aanleiding van het verslag 2011-10-14     36
behandeling 2011-12-15     62
stemming 2011-12-15     0
subtotaal       182
Eerste Kamer
eindverslag 2012-01-17 33    
stemming 2012-01-24 7    
subtotaal   40   40
Staatsblad
publicatie wet 2012-02-23   30  
totalen
TK + EK       222
totaal       402

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK