33.059

Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen)
ingediend 26-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-04      
advies 2011-09-19 77    
nader rapport 2011-10-26   37  
indiening 2011-10-26   0  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-15     50
nota naar aanleiding van het verslag 2012-01-23     39
stemming 2012-02-14     22
subtotaal       111
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-03-27 42    
memorie van antwoord 2012-04-19   23  
eindverslag 2012-04-24 5    
behandeling 2012-05-22 28    
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-12   21  
totalen
totaal       344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK