32.450

Wet aanpassing bestuursprocesrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
ingediend 24-07-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-08-01      
advies 2008-10-31 91    
nader rapport 2010-07-09   616  
indiening 2010-07-24   15  
Tweede Kamer
verslag 2010-11-16     115
nota naar aanleiding van het verslag 2011-08-17     274
behandeling 2011-11-17     92
stemming 2012-03-27     131
subtotaal       612
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-09-11 168    
memorie van antwoord 2012-09-18   7  
nader voorlopig verslag 2012-10-16 28    
nadere memorie van antwoord 2012-10-30   14  
eindverslag 2012-11-06 7    
behandeling 2012-12-18 42    
stemming 2012-12-18 0    
subtotaal   245 21 266
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-27   9  
totalen
TK + EK       878
totaal       1609

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK