31.996

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliëntentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)
ingediend 30-06-2009 13:51
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-08-01      
advies 2008-12-12 133    
nader rapport 2009-06-29   199  
indiening 2009-06-30   1  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2011-04-28     667
behandeling 2012-01-25     272
stemming 2013-09-19     603
subtotaal       1542
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-06-27 1377    
memorie van antwoord 2017-09-19   84  
nader voorlopig verslag 2017-10-06 17    
nadere memorie van antwoord 2017-11-21   46  
eindverslag 2017-11-28 7    
behandeling 2018-01-16 49    
stemming 2018-01-23 7    
subtotaal   1457 130 1587
Staatsblad
publicatie wet 2018-02-16   24  
totalen
TK + EK       3129
totaal       3486

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK