32.752

Wet financiering politieke partijentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)
ingediend 27-04-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-06-16      
advies 2006-09-15 91    
nader rapport 2011-04-18   1676  
indiening 2011-04-27   9  
Tweede Kamer
verslag 2011-06-16     50
nota naar aanleiding van het verslag 2011-10-26     132
behandeling 2012-03-28     154
stemming 2012-04-03     6
subtotaal       342
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-05 63    
memorie van antwoord 2012-07-13   38  
nader voorlopig verslag 2012-10-16 95    
nadere memorie van antwoord 2012-12-04   49  
eindverslag 2012-12-11 7    
behandeling 2013-02-26 77    
stemming 2013-03-05 7    
subtotaal   249 87 336
Staatsblad
publicatie wet 2013-03-15   10  
totalen
TK + EK       678
totaal       2464

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK