33.025

Wet op het accountantsberoeptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)
ingediend 29-09-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-03-22      
advies 2011-06-09 79    
nader rapport 2011-09-26   109  
indiening 2011-09-29   3  
Tweede Kamer
verslag 2011-11-02     34
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-22     50
verslag 2012-02-07     81
behandeling 2012-02-07     0
stemming 2012-02-14     7
subtotaal       138
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-09-19 218    
memorie van antwoord 2012-10-29   40  
eindverslag 2012-10-30 1    
behandeling 2012-11-27 28    
stemming 2012-12-11 14    
subtotaal   261 40 301
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-21   10  
totalen
TK + EK       439
totaal       640

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK