32.885

Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sanctiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen (PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)
ingediend 07-09-2011 14:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-12      
advies 2011-05-13 31    
nader rapport 2011-08-31   110  
indiening 2011-09-07   7  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-02     86
nota naar aanleiding van het verslag 2012-02-03     63
behandeling 2012-03-29     55
stemming 2012-04-03     5
subtotaal       209
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-28 86    
memorie van antwoord 2012-07-02   4  
eindverslag 2012-07-03 1    
stemming 2012-07-10 7    
subtotaal   94 4 98
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-19   9  
totalen
TK + EK       307
totaal       464

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK