32.838

Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)
ingediend 06-07-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-27      
advies 2011-02-24 59    
nader rapport 2011-06-28   124  
indiening 2011-07-06   8  
Tweede Kamer
verslag 2011-10-03     89
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-14     72
behandeling 2012-06-28     197
stemming 2012-06-28     0
subtotaal       358
Eerste Kamer
eindverslag 2012-09-11 75    
stemming 2012-09-25 14    
subtotaal   89   89
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-31   36  
totalen
TK + EK       447
totaal       674

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK