32.856

Openbare behandeling van zaken in het personen- en familierechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht
ingediend 08-08-2011 12:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-29      
advies 2011-02-10 43    
nader rapport 2011-07-12   152  
indiening 2011-08-08   27  
Tweede Kamer
verslag 2011-10-28     81
nota naar aanleiding van het verslag 2012-03-06     130
stemming 2012-04-05     30
subtotaal       241
Eerste Kamer
eindverslag 2012-04-17 12    
stemming 2012-04-24 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2012-05-09   15  
totalen
TK + EK       260
totaal       497

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK