33.174 (R1974)

Goedkeuring Protocol wijziging Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in belastingzakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)
ingediend 14-05-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-10-27      
advies 2011-12-12 46    
nader rapport 2012-01-24   43  
indiening 2012-05-14   111  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-25     42
nota naar aanleiding van het verslag 2012-08-29     65
behandeling 2012-10-24     56
stemming 2012-10-30     6
subtotaal       169
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-12-11 42    
memorie van antwoord 2012-12-27   16  
eindverslag 2013-01-15 19    
stemming 2013-01-22 7    
subtotaal   68 16 84
Staatsblad
publicatie wet 2013-03-21   58  
totalen
TK + EK       253
totaal       511

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK