33.176

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaandentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in het strafproces
ingediend 11-02-2012 13:30
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-12-14      
advies 2012-01-20 37    
nader rapport 2012-02-07   18  
indiening 2012-02-11   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-23     41
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-03     41
stemming 2012-05-29     26
subtotaal       108
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-28 30    
memorie van antwoord 2012-07-02   4  
eindverslag 2012-07-03 1    
stemming 2012-07-10 7    
subtotaal   38 4 42
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-27   17  
totalen
TK + EK       150
totaal       226

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK