32.799

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstatentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou totstandgekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)
ingediend 26-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-06-14      
advies 2011-07-21 37    
nader rapport 2011-10-17   88  
indiening 2011-10-26   9  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-01     36
nota naar aanleiding van het verslag 2012-02-08     69
behandeling 2012-04-12     64
stemming 2012-04-17     5
subtotaal       174
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-05 49    
memorie van antwoord 2012-07-17   42  
eindverslag 2012-09-11 56    
behandeling 2013-03-05 175    
stemming 2013-03-12 7    
subtotaal   287 42 329
Staatsblad
publicatie wet 2013-04-03   22  
totalen
TK + EK       503
totaal       659

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK