33.036

Aanwijzing Nederlands lid Eurojusttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
ingediend 05-10-2011 09:36
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-06-22      
advies 2011-07-14 22    
nader rapport 2011-09-28   76  
indiening 2011-10-05   7  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-19     75
nota naar aanleiding van het verslag 2012-02-02     45
stemming 2012-04-12     70
subtotaal       190
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-05-08 26    
memorie van antwoord 2012-06-12   35  
eindverslag 2012-06-19 7    
stemming 2012-06-26 7    
subtotaal   40 35 75
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-05   9  
totalen
TK + EK       265
totaal       379

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK