33.220

Goedkeuring wijziging artikel 136 Verdrag werking Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebbentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143)
ingediend 30-03-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-02-15      
advies 2012-03-01 15    
nader rapport 2012-03-23   22  
indiening 2012-03-30   7  
Tweede Kamer
verslag 2012-05-02     33
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-10     8
behandeling 2012-05-16     6
stemming 2012-05-24     8
subtotaal       55
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-14 21    
memorie van antwoord 2012-06-19   5  
verslag 2012-06-21 2    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-25   4  
behandeling 2012-07-03 8    
stemming 2012-07-03 0    
subtotaal   31 9 40
Staatsblad
publicatie wet 2012-09-13   72  
totalen
TK + EK       95
totaal       211

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK