33.012

Meer ambtenaren voor opsporing drugs- en vuurwapencriminaliteittype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard
ingediend 26-09-2011 15:57
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-19      
advies 2011-08-19 31    
nader rapport 2011-08-20   1  
indiening 2011-09-26   37  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-09     74
nota naar aanleiding van het verslag 2012-04-25     138
stemming 2013-02-07     288
subtotaal       500
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-04-16 68    
memorie van antwoord 2013-05-24   38  
eindverslag 2013-06-11 18    
stemming 2013-06-18 7    
subtotaal   93 38 131
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-25   7  
totalen
TK + EK       631
totaal       707

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK