32.868 (R1959)

Goedkeuring van verdragen inzake milieubescherming, aansprakelijkheid uit milieubedreigende noodsituaties, instandhouding flora en fauna en het aan land gaan van personen van passagiersschepen op Antarcticatype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) – Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica – Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009) – Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16(2009) – Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219)
ingediend 31-08-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-08-31      
Tweede Kamer
verslag 2011-10-19     49
nota naar aanleiding van het verslag 2012-02-08     112
stemming 2012-04-05     57
subtotaal       218
Eerste Kamer
eindverslag 2012-04-17 12    
stemming 2012-04-24 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-19   56  
totalen
TK + EK       237
totaal       293

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK