33.054

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)
ingediend 24-10-2011 13:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-22      
advies 2011-06-23 62    
nader rapport 2011-10-11   110  
indiening 2011-10-24   13  
Tweede Kamer
verslag 2012-01-20     88
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-21     153
behandeling 2013-03-12     264
verslag 2013-03-25     101
stemming 2013-03-26     1
subtotaal       519
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-06-04 70    
memorie van antwoord 2013-10-04   122  
eindverslag 2013-10-08 4    
stemming 2013-10-15 7    
subtotaal   81 122 203
Staatsblad
publicatie wet 2013-10-25   10  
totalen
TK + EK       722
totaal       917

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK