33.224

Invoering werkkostenregeling Kamerleden en regeling dienstauto Voorzitters Kamerstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer
ingediend 03-04-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-04-03      
Tweede Kamer
verslag 2012-05-16     43
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-26     41
stemming 2012-10-09     105
subtotaal       189
Eerste Kamer
eindverslag 2012-10-23 14    
stemming 2012-10-30 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2012-11-13   14  
totalen
TK + EK       210
totaal       224

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK