33.217

Uitvoering protocol bij verdrag en verordening over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)
ingediend 27-03-2012 15:06
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-03-27      
Tweede Kamer
verslag 2012-04-18     22
stemming 2012-04-26     8
subtotaal       30
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-05-25 29    
memorie van antwoord 2012-06-12   18  
eindverslag 2012-06-19 7    
stemming 2012-06-26 7    
subtotaal   43 18 61
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-24   28  
totalen
TK + EK       91
totaal       119

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK