33.078

Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de planologische status van gronden alsmede aanpassingen van plattelandswoningentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)
ingediend 07-11-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-19      
advies 2011-08-25 37    
nader rapport 2011-10-31   67  
indiening 2011-11-07   7  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-16     39
nota naar aanleiding van het verslag 2012-03-06     81
stemming 2012-06-14     100
subtotaal       220
Eerste Kamer
eindverslag 2012-07-03 19    
stemming 2012-07-10 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-23   105  
totalen
TK + EK       246
totaal       462

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK