32.862

Wet basisnettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)
ingediend 26-08-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-03-16      
advies 2011-04-29 44    
nader rapport 2011-08-16   109  
indiening 2011-08-26   10  
Tweede Kamer
verslag 2011-10-28     63
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-16     49
verslag 2012-05-25     224
stemming 2012-06-19     25
subtotaal       298
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-11-13 147    
memorie van antwoord 2013-01-23   71  
nader voorlopig verslag 2013-03-12 48    
nadere memorie van antwoord 2013-05-16   65  
verslag 2013-05-31 15    
nota naar aanleiding van het verslag 2013-06-21   21  
behandeling 2013-07-09 18    
stemming 2013-07-09 0    
subtotaal   228 157 385
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-25   16  
totalen
TK + EK       683
totaal       862

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK