33.212

Grondslagen nieuwe bezuinigingen kinderopvangtoeslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag
ingediend 23-03-2012 10:24
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-03-23      
Tweede Kamer
verslag 2012-04-26     34
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-08     12
behandeling 2012-06-05     28
stemming 2012-06-07     2
subtotaal       76
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-28 21    
memorie van antwoord 2012-07-02   4  
verslag 2012-07-06 4    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-07-09   3  
behandeling 2012-07-10 1    
stemming 2012-07-10 0    
subtotaal   26 7 33
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-18   8  
totalen
TK + EK       109
totaal       117

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK