32.845

Initiatiefvoorstel-Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven inzake aanbestedingsvrijheid OV grote stedentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden)
ingediend 08-07-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-07-08      
Tweede Kamer
verslag 2012-05-24     321
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-01     8
verslag 2012-06-12     332
behandeling 2012-06-21     9
stemming 2012-06-21     0
subtotaal       349
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-07-04 13    
memorie van antwoord 2012-07-06   2  
verslag 2012-07-24 18    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-09-06   44  
behandeling 2012-09-25 19    
stemming 2012-10-02 7    
subtotaal   57 46 103
Staatsblad
publicatie wet 2012-11-16   45  
totalen
TK + EK       452
totaal       497

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK