33.288

Wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ voor het Begrotingsakkoord 2013type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013
ingediend 04-06-2012 14:32
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-05-29      
advies 2012-05-30 1    
nader rapport 2012-06-01   2  
indiening 2012-06-04   3  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-11     7
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-12     1
behandeling 2012-06-20     8
stemming 2012-06-21     1
subtotaal       17
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-28 7    
memorie van antwoord 2012-06-29   1  
verslag 2012-07-05 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-07-06   1  
behandeling 2012-07-09 3    
stemming 2012-07-10 1    
subtotaal   17 2 19
Staatsblad
publicatie wet 2012-08-30   51  
totalen
TK + EK       36
totaal       93

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK