33.184

Wijziging Wet personenvervoer 2000 toegang tot het beroep en toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de wegtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg
ingediend 25-02-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-08-01      
advies 2011-11-17 108    
nader rapport 2012-02-21   96  
indiening 2012-02-25   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-04-25     60
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-31     36
behandeling 2012-10-25     147
stemming 2012-11-20     26
subtotaal       269
Eerste Kamer
eindverslag 2012-12-04 14    
stemming 2012-12-11 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-28   199  
totalen
TK + EK       290
totaal       697

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK