33.162

Wet herziening export kinderbijslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie
ingediend 01-02-2012 14:32
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-10-12      
advies 2011-12-16 65    
nader rapport 2012-01-27   42  
indiening 2012-02-01   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-13     41
nota naar aanleiding van het verslag 2012-04-26     44
behandeling 2012-06-13     48
stemming 2012-06-19     6
subtotaal       139
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-09-25 98    
memorie van antwoord 2012-10-19   24  
nader voorlopig verslag 2012-11-20 32    
nadere memorie van antwoord 2012-12-03   13  
eindverslag 2012-12-04 1    
behandeling 2014-06-10 553    
stemming 2014-06-17 7    
subtotaal   691 37 728
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-01   14  
totalen
TK + EK       867
totaal       993

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK