33.290

Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijdtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)
ingediend 05-06-2012 11:21
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-05-24      
advies 2012-05-30 6    
nader rapport 2012-06-04   5  
indiening 2012-06-05   1  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-15     10
behandeling 2012-06-21     6
stemming 2012-06-21     0
subtotaal       16
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-29 8    
memorie van antwoord 2012-07-02   3  
verslag 2012-07-10 8    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-07-10   0  
behandeling 2012-07-10 0    
stemming 2012-07-10 0    
subtotaal   16 3 19
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-18   8  
totalen
TK + EK       35
totaal       55

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK