32.537

Kaderwet subsidies Infrastructuur en Milieutype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies)
ingediend 14-10-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-07-14      
advies 2010-08-04 21    
nader rapport 2010-10-11   68  
indiening 2010-10-14   3  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-01     504
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-16     229
stemming 2012-11-22     37
subtotaal       770
Eerste Kamer
eindverslag 2012-12-04 12    
stemming 2012-12-11 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2013-01-18   38  
totalen
TK + EK       789
totaal       919

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK