33.207

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgevingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)
ingediend 20-03-2012 12:08
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-11-09      
advies 2012-01-20 72    
nader rapport 2012-03-16   56  
indiening 2012-03-20   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-11     83
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-15     4
behandeling 2012-07-04     19
stemming 2012-07-05     1
subtotaal       107
Eerste Kamer
verslag 2012-09-14 71    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-09-18   4  
behandeling 2012-09-25 7    
stemming 2012-10-02 7    
subtotaal   85 4 89
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-12   10  
totalen
TK + EK       196
totaal       338

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK