33.241

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetterstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)
ingediend 23-04-2012 11:11
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-12-27      
advies 2012-03-07 71    
nader rapport 2012-04-20   44  
indiening 2012-04-23   3  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-18     56
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-21     3
behandeling 2012-07-03     12
stemming 2012-07-05     2
subtotaal       73
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-09-14 71    
memorie van antwoord 2012-09-18   4  
eindverslag 2012-09-25 7    
behandeling 2012-10-02 7    
stemming 2012-10-02 0    
subtotaal   85 4 89
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-12   10  
totalen
TK + EK       162
totaal       290

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK