33.191

Goedkeuringsverdrag inzake oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" en verbetering van de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteemtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok «Europe Central» tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300)
ingediend 05-03-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-09-28      
advies 2011-12-09 72    
nader rapport 2012-02-27   80  
indiening 2012-03-05   7  
Tweede Kamer
verslag 2012-04-17     43
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-26     70
behandeling 2012-07-05     9
stemming 2012-07-05     0
subtotaal       122
Eerste Kamer
eindverslag 2012-09-11 68    
stemming 2012-09-25 14    
subtotaal   82   82
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-26   31  
totalen
TK + EK       204
totaal       394

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK