33.250

Wijziging regels betreffende zelfstandige bestuursorganen en wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijkingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)
ingediend 02-05-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-06-04      
advies 2009-07-09 35    
nader rapport 2012-04-25   1021  
indiening 2012-05-02   7  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-15     44
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-29     14
stemming 2012-07-05     6
subtotaal       64
Eerste Kamer
eindverslag 2012-07-10 5    
stemming 2012-09-11 63    
subtotaal   68   68
Staatsblad
publicatie wet 2012-10-02   21  
totalen
TK + EK       132
totaal       1216

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK