33.335

Wet gebruik Friese taaltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)
ingediend 12-07-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-09-30      
advies 2011-12-19 80    
nader rapport 2012-07-06   200  
indiening 2012-07-12   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-11-07     118
nota naar aanleiding van het verslag 2013-03-14     127
behandeling 2013-05-29     76
stemming 2013-06-04     6
subtotaal       327
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-07-02 28    
memorie van antwoord 2013-09-13   73  
eindverslag 2013-09-24 11    
stemming 2013-10-01 7    
subtotaal   46 73 119
Staatsblad
publicatie wet 2013-10-17   16  
totalen
TK + EK       446
totaal       748

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK