33.402

Belastingplan 2013type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)
ingediend 18-09-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-09-05      
advies 2012-09-05 0    
nader rapport 2012-09-14   9  
indiening 2012-09-18   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-10-11     23
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-22     11
verslag 2012-11-07     39
behandeling 2012-11-15     8
stemming 2012-11-20     5
subtotaal       63
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-12-06 16    
memorie van antwoord 2012-12-07   1  
verslag 2012-12-14 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-14   0  
behandeling 2012-12-18 4    
stemming 2012-12-18 0    
subtotaal   27 1 28
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-27   9  
totalen
TK + EK       91
totaal       113

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK