33.204

Invoering van een vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ en de Wmotype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten
ingediend 16-03-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-10-26      
advies 2011-12-16 51    
nader rapport 2012-03-12   87  
indiening 2012-03-16   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-04-16     31
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-15     29
behandeling 2012-09-27     135
stemming 2012-10-02     5
subtotaal       200
Eerste Kamer
eindverslag 2012-10-09 7    
stemming 2012-10-23 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2012-11-13   21  
totalen
TK + EK       221
totaal       384

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK