33.405

Wet herziening fiscale behandeling eigen woningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)
ingediend 18-09-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-09-05      
advies 2012-09-10 5    
nader rapport 2012-09-14   4  
indiening 2012-09-18   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-10-11     23
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-22     11
verslag 2012-11-14     46
behandeling 2012-11-15     1
stemming 2012-11-20     5
subtotaal       63
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-12-06 16    
memorie van antwoord 2012-12-07   1  
verslag 2012-12-14 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-14   0  
behandeling 2012-12-18 4    
stemming 2012-12-18 0    
subtotaal   27 1 28
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-27   9  
totalen
TK + EK       91
totaal       113

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK