33.235

Implementatie richtlijn Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
ingediend 19-04-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-12-02      
advies 2012-03-20 109    
nader rapport 2012-04-17   28  
indiening 2012-04-19   2  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-15     57
nota naar aanleiding van het verslag 2012-08-21     67
stemming 2012-10-02     42
subtotaal       166
Eerste Kamer
eindverslag 2012-10-09 7    
stemming 2013-06-11 245    
subtotaal   252   252
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-25   14  
totalen
TK + EK       418
totaal       571

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK