33.406

Wet elektronische registratie notariële aktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)
ingediend 18-09-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-09-05      
advies 2012-09-10 5    
nader rapport 2012-09-14   4  
indiening 2012-09-18   4  
Tweede Kamer
verslag 2012-10-11     23
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-22     11
verslag 2012-11-07     39
behandeling 2012-11-15     8
stemming 2012-11-20     5
subtotaal       63
Eerste Kamer
eindverslag 2012-12-04 14    
stemming 2012-12-11 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-20   9  
totalen
TK + EK       84
totaal       106

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK