33.309

Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van de slachtofferstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)
ingediend 18-06-2012 11:29
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-01-06      
advies 2012-03-02 56    
nader rapport 2012-06-12   102  
indiening 2012-06-18   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-10-01     105
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-17     77
behandeling 2013-03-27     100
stemming 2013-04-02     6
subtotaal       288
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-05-28 56    
memorie van antwoord 2013-07-03   36  
eindverslag 2013-07-09 6    
behandeling 2013-11-05 119    
stemming 2013-11-05 0    
subtotaal   181 36 217
Staatsblad
publicatie wet 2013-11-12   7  
totalen
TK + EK       505
totaal       676

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK