33.126

Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschadetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)
ingediend 20-12-2011 14:50
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-19      
advies 2011-10-14 87    
nader rapport 2011-12-15   62  
indiening 2011-12-20   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-02     73
behandeling 2012-09-26     208
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-03     7
behandeling 2013-03-13     369
stemming 2013-03-19     6
subtotaal       455
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-06-04 77    
memorie van antwoord 2013-06-13   9  
eindverslag 2013-06-18 5    
stemming 2013-06-25 7    
subtotaal   89 9 98
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-28   3  
totalen
TK + EK       553
totaal       710

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK