33.262

Wet uitstel van betaling exitheffingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)
ingediend 15-05-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-05-15      
Tweede Kamer
verslag 2012-06-29     45
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-18     111
behandeling 2012-11-27     40
stemming 2012-12-04     7
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-02-11 69    
memorie van antwoord 2013-03-07   24  
nader voorlopig verslag 2013-03-19 12    
nadere memorie van antwoord 2013-04-05   17  
eindverslag 2013-04-09 4    
behandeling 2013-04-23 14    
stemming 2013-05-07 14    
subtotaal   113 41 154
Staatsblad
publicatie wet 2013-05-29   22  
totalen
TK + EK       357
totaal       379

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK