33.364

Implementatie richtlijn over meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstatentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)
ingediend 11-09-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-09-11      
Tweede Kamer
verslag 2012-11-06     56
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-21     45
behandeling 2013-01-31     41
stemming 2013-01-31     0
subtotaal       142
Eerste Kamer
eindverslag 2013-02-12 12    
stemming 2013-02-26 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2013-03-08   10  
totalen
TK + EK       168
totaal       178

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK